Historie


Inden I læser den gode historie så prøv lige at gemme nedenstående på jeres egen computer ved at højreklikke og dernæst "gem som"

Film med 57 Cadillac
Film med 58 Cadillac
filmene ses ved at dobbeltklikke på de filer I har gemt på jeres egen Computer.

Historie

Historien om Cadillac's våbenskjold


En beskrivelse af våbenskjoldet, som engang var ejet af Le Sieur Antoine de la Motte Cadillac.De breve og skrifter, som berettede om Le Sieur Antoine de la Mothe Cadillac, er for længst brændt, men det er med ganske stor sikkerhed fastslået, at han fødtes den 5. marts 1658 i Gascogne.
Om drengeårene i Frankrig ved man ikke meget andet end, at han må have været en af familiens yngste medlemmer, da kun disse kunne få ordener i Den Kongelige Franske Armé.Hans eventyrlige liv i Amerika blev fremgangsrigt og ledte til, at hans konge Ludvig XIV gjorde ham til medlem af det franske hof, og at han blev ridder af St. Louis Militær orden. Han blev også kongelig kolonialråd, og guvernør for store franske besiddelser I Mississippi. Grunden til at hans navn og våben i dag pryder en fornem bil er, at Cadillac i 1701 grundlagde den by, som nu er bilbyernes by – Detroit. Der står et heroisk skær over hele Cadillacs liv, men hans våbenskjold, som er symbolet på et aristokrati, som gennem mere end fire århundreder før Columbus fremmaner et andet glorværdigt billede.
Det er billedet af Frankrigs store godsejere og herskere, af grever og hertuger, af tapre stridsmænd og korsfarere. Cadillacs våben formet som et skjold, som foroven bærer en perlebesat krone. Skjoldet er delt i fire felter. I det første og det fjerde felt gengives det våbenmærke, som en gang ejedes af familien Mothe. Den heraldikiske beskrivelse lyder i oversættelsen fra fransk "…første og fjerde (felt) i guld med sort tværbjælke mellem tre merletter (små heraldiske fugle, oprindeligt svaler) også sorte, placeret to foroven og en under bjælken…". Fuglene er uden ben og symboliserer, når de optræder tre ad gangen, Treenigheden. De blev, sammen med tværbjælken, før i tiden givet til riddere som udmærkelse for tappert at have anført korstogene. En gammel historiker siger: "Denne fugl gives blot til yngre brødre for, at hos dem at indprente vigtigheden af at passe dydens og tjenestens vinger, om de ville have fremgang i livet, og ej til benene, imedens de ikke ejer megen jord at sætte deres fødder på". Om tværbjælken hedder det: "Dette er et militært hædersbælte, som maner sin bærer, til altid at sætte sit lands tarv i første række". Det andet og tredje felt føjedes formodentligt ind i det Mothenske våbenskjold igennem et giftermål, dette var almindeligt, når slægten blev udvidet.
De farver og symboler, som lyser fra de nye dele af våbnet, fortæller om mere end store jordbesiddelser: "-udmærket tapperhed og dømmekraft" vises af de røde kvadrater, "renhed, barmhjertighed og rigdom" af sølvkvadraterne. De blå tværbjælker tyder på stor tapperhed og ridderlighed på korsfarernes fjerne kamppladser. Kronen med de syv perler viser Cadillacs slægtsbånd med seks franske grever, der stammede fra greverne af Toulouse, som tilhørte den franske  kongeslægt. Hvert familievåben taler et symbolsk sprog. Skilt fra den rent heraldiske tolkning står våbnets historie. Denne beskriver familiens eller slægtens herkomst, rang, fortjenester og bedrifter. I hele Frankrig findes der kun få fornemme slægter, hvis historie går så langt tilbage i tiden som Cadillacs. Både hvad angår udseende, og betydningen af detaljerne på våbenskjoldet, taler Cadillacs våben om, at storartet tapperhed og fornem stilling hjalp forfædrene til grundlæggelse af byen Detroit.– af Anette Lorentzen.