IIndmeldelse i Cadillac Club Denmark


Indmeldelse i CCD, sker ved at sende en mail til kasseren og indbetale indmeldelsesgebyr og kontingent for indeværende kalenderår.

 birgerjurs@biaf.dk

 

Når vi har modtaget din indmeldelse og indbetaling, vil du få fremsendt:

- Seneste klubblad

- opdateret medlemsliste

- 2 stk. Selvklæbende mærkater med CCD logo

- 1 stk. Stofmærke med CCD logo

Herefter kan du gøre brug af fordelene ved at være medlem af CCD:

- Rabat på reservedele

- Billig forsikring på din Cadillac

- Råd og vejledning via klubbens netværk

- Deltage i klubbens arrangementer

- Løbende orientering pr. mail.

Du er velkommen til at melde dig ind, hvis du har en Cadillac eller forventer at købe den snart. Ved at melde dig ind nu, kan du få adgang til råd og vejledning i forbindelse med købet af din Cadillac.

 

Kontingent

Indmeldelsesgebyr på kr. 100,- samt kontingent for indeværende kalenderår kr. 300,-, i alt kr. 400,-.
Ved indmeldelse efter 1. juli betales indmeldelsesgebyr på kr. 100,- samt kontingent for indeværende kalenderår kr. 200,-, i alt kr. 300,-.
Indbetaling foretages ved at overføre via din webbank til:

Reg.nr 1551 konto nr. 16893773

Benytter du giro så husk 01- foran kt.nr. 16893773

Husk ID på din indbetaling

Fremover skal du selv indbetale dit kontingent i januar måned.